Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Gülce Akademi » Dünyanın Diğer Şiirleri:Harrisham Rhyme
Başlık: Dünyanın Diğer Şiirleri:Harrisham Rhyme
Yazar: admin
Tarih: 2016-12-09 04:34
Yorumlar: (0)
Rated 1.5/5 (30%) (2 Votes)

REKLAMLAR

Dünyanın Diğer Şiirleri: Harrisham Rhyme

 

İLGİLİ LİNK : http://popularpoetryforms.blogspot.com.tr/2013/03/harrisham-rhyme.html

Bizim HALK ŞİİRİMİZDE ZİNCİRBENT diye şiir türümüzün batıdaki versiyonlarından bir şekildir.

6  mısradan oluşur.

 Her satırın ilk sözcüğünün son harfi 
Bir sonraki satırı ilk kelimenin ilk harfidir.

KAFİYE  ŞEMASI :

ababab. 

ÖRNEK ŞİİR :

Stuck?              (Harrisham Rhyme)

 

Deoppilate exsuflicate concerns.
Enter some eximous and friendly verse 
removing problem words that meter spurns.
Get stuck during day?  Then try the reverse. 
Try to dinurate 'til the muse returns.
Yet a geck? Oh what the heck?  I've done worse. © Lawrencealot - March 2, 2013


*Deopillate - remove an obstruction
*Exsuflicate - "something which is silly or trifling"
*Eximous "choice or excellent"
* Dinurate - sleep during the day
* Geck - 2. An object of scorn; a dupe; a gull


Visual Template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevirisi :

Sıkışmış mı (Harrisham Rhyme) 

 

Nesliğiyle ilgili endişeleri boşaltın.
Hızla ve dostça bir ayette girin
Sayaç bulan problem kelimeler kaldırılıyor.
Gün boyunca sıkışıp kalır mısın Sonra tersini deneyin.
Sinema dönene dek dinür etmeye çalışın.
Hala bir geck? Ah ne halt Daha da kötü oldum.© Lawrencealot - 2 Mart 2013 


Deopilat - bir tıkanıklığı kaldır 
* Exsuflicate - "Aptalca veya önemsiz olan" 
Eximous "seçim veya mükemmel" 
* Dinurate - gün boyunca uyku 
* Geck - 2. Küçümsemek için bir nesne; Kandıran; Martı 

 

Henüz yorum yapılmamıştır.