Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Prof.Dr.Nurullah Çetin Yazıları » CAMİDEKİ İMAM BOZKURT İŞARETİ YAPINCA.

Yazar Mesaj   #2623  2018-05-27 12:49 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

CAMİDEKİ İMAM BOZKURT İŞARETİ YAPINCA.
Nurullah Çetin

 

Camideki imam, bozkurt işareti yapmaya başladığı zaman düzelecek Türk’ün işi. Bozkurt, Türklüğün sembolüdür. İmam, kelamî ayetlerle (sözel işaretler), Kur’an’la “Allah!...” diyecek, bozkurt da “Hûuuuuu!” diye uluyarak ulu Tanrı’yı tekvînî ayetlerle (varoluşsal işaretler) aynı yaratıcıyı zikredecektir. Kur’an’da belirtilen “Allah” ile bozkurdun zikrettiği “Hû” aynı yaratıcıdır.

 

Zira “Hû”: “Allah” demektir. Camide bozkurt işareti yapan imam, İslam’la Türklüğü, İslam imanıyla Türk milliyetçiliği ruhunu anlamlı ve uyumlu bir bileşime dönüştürmüştür. İmamla bozkurt, birbirinin zıddı değil; tamamlayıcısıdır. İmam ve bozkurt birlikteliği, her türlü emperyalist saldırıya karşı en güçlü dayanışmadır.

 

Türk, İslam imanı ve bozkurt ruhuyla ayakta durabilir, şerefli, haysiyetli, kişilikli, refahlı, huzurlu ve özgüvenli bir hayat yaşayabilir. İmamla bozkurdu birbirine yabancılaştırmak; hatta düşman etmek, Türk’e düşman olan gâvurun bir tezgâhıdır.

 

Türk’ün kimliğinin iki ana unsuru İslam ve Türklüktür. Bu iki temel değerle Türk, Müslüman Türk olur. Uzun tarih boyunca Türk’ün bugüne taşıdığı, güncelliğini koruyan ve canlı olarak varlığını sürdüren en büyük miras Türk-İslam mirasıdır.

Bunun dışındakiler, Göktanrıcılk, Manicilik, Budacılık, Yahudilik, Hristiyanlık gibi kimlik ve değerler Türk’le birlikte bugüne gelememiştir. Bunlar tarihte kaldı ve güncelliğini koruyarak bugüne gelemedi. Bugün o kimlikler sadece arkeolojik değeri olan tarihsel kalıntılardır ve eski bir kültür varlığıdır. Sadece tarihsel kültür varlığı olarak araştırmacıların ilgi alanına girer.

 

Bugün var olan, yaşayan, devam eden ve devam edecek olan kimliğimiz, Müslüman Türk kimliğidir.

Peki bunu böyle özellikle belirtmenin amacı, hedefi ve anlamı nedir? Neden ısrarla Türk-İslam kimliğine vurgu yapıyoruz?

 

Şundan dolayı: Türk’e düşman her kanadın bütün emperyalist çalışmaları, bizim hem Müslümanlığımızı hem Türklüğümüzü yok etmeye dönüktür. Zira biz bu iki temel kimlik değerinden mahrum bırakılır; hatta bunlara düşman edilirsek Haçlı Siyonist emperyalist cephe, bizi kolayca tasfiye edebilecek, sömürgeleştirip köleleştirebilecektir.

Zira her türlü düşman saldırılarına karşı Türk’ün mukavemet gücünün temel kaynağı, güçlü bir İslam imanı ve kuvvetli bir milliyetçilik duygusudur. Bunlardan uzaklaştırılan Türk, anlamsız, ruhsuz, şuursuz, dayanaksız bir şekilde, orta yerde şaşkınca kalakalan bir yığına dönüşür.
Ancak dışarıdan ve içerden gelebilecek her türlü saldırıya karşı Türk, kendisini Müslümanlık ve Türklük zırhına bürünerek koruyabilir. Tarih boyunca bu böyle oldu.

 

Bu durumun farkında olan Haçlı Siyonist saldırgan ve kudurgan cephe, mesela yıllar boyunca Haçlı saldırıları şeklinde tezahür eden doğrudan askerî saldırılarla netice alamadı ve her defasında geri püskürtüldü. Modern zamanlarda ise gâvur, taktik değiştirdi. Türk’ü etkisiz hale getirmenin yolunun kültür emperyalizmi ile ideolojik, felsefi, fikrî ve sanatsal savaşlarla mümkün olabileceğine inandı.

Bu bağlamda Rasyonalizmle, Pozitivizmle, Materyalizmle, Komünizmle, Ateizmle, Deizmle Türk’ün İslam’ının, imanının kökünü kazıma saldırıları başlattı. Öte yandan enternasyonalizm, Hümanizm, Komünizm, Globalizmle Türk’ün milliyet duygusunu yok etmek için mevzilendi. Bu saldırılar bugün de yoğun olarak devam ediyor.

 

Gâvurun bu bağlamdaki doğrudan saldırıları pek fazla etkili olmadı. Bu sefer yeni bir taktik üretti ve Türk’ün birbirinden ayrılamaz iki temel değerini; Müslümanlık ve Türklük değerlerini birbiriyle çarpıştırmaya çalıştı. Bu bağlamda iki taraflı çalıştı. Bir tarafta İslamcı görünen Türk düşmanlarını “İslam’da ırkçılık yoktur, Türkçülük ırkçılıktır, o yüzden Türkçülük milliyetçilik yapmayın“ diye bağırttı.

Öbür taraftan Türkçü görünen İslam düşmanlarını ki bunların çoğu, İsraillilerin Türkiye’deki Türk görünen akrabalarıdır, bunları da “İslam Arab’ın dinidir, Türkleri İslam geri bıraktı, Türk’ün dini Göktanrı dinidir, ya da din gereksizdir” gibi saçmalıkları fikir diye bağırttı.

Halbuki tarih boyunca Türk, milliyetçiliği hem bütün Müslümanların hem de bütün Türklerin birliği, kardeşliği anlamında kullandı. İslam’ı da Türk’e yepyeni bir ruh veren, Türk’e en doğru dünya görüşünü, hayat felsefesini telkin eden, Türk’ün hayatına anlam katan, Türk’ü tarihin efendisi yapan, Türk’ün hem bu dünya hem öte dünyasını garantiye alan, en sağlam iman dayanağı olarak bildi.

 

Şimdi Türk, bu oyunları bozmak durumundadır. Camideki imamın imanı ile meydanları dolduran gençliğin bozkurt milliyetçiliği birleşecek ve gâvur düşmanın oyunu bozulacaktır. “Rehber Kur’an, hedef Turan”, “Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslümanız”, “Türklük bedenimiz, İslam ruhumuz” uranlarına geri dönülecektir. Kurtuluşumuz, selametimiz, güvenliğimiz, refahımız, kişiliğimiz, kimliğimiz ve geleceğimiz bu bütünleşmeye bağlıdır.(26.05.2018)


__________________