Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Şiirlerimiz » ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN DESTANI.
Başlık: ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN DESTANI.
Yazar: İbrahim Sağır
Tarih: 2017-01-26 16:20
Yorumlar: (1)
Rated 2.82/5 (56.36%) (11 Votes)

REKLAMLAR

         ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN DESTANI.

Türkistan, IX. ve X. yüzyıllarda siyasi, dinî, edebî ve sosyal anlamda büyük
değişikliklere sahne olmuştur. Mani, Budist ve Kamlık dini kültür çevresinden
İslamiyet’e giriş, Türk boylarının düşünce dünyasında ve yaşama biçiminde köklü
sarsıntı ve değişime yol açmıştır. Almaş Han, İdil-Ural bölgesinde 921 yılında
İslamiyet’i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk hükümdarıdır. Ancak, İdil Bulgar
Devleti’nde etkileri bakımından bu dönüşümün Karahan’lılar Devleti’ndeki kadar
geniş bir coğrafyada kuşatıcı ve uzun süreli sonuçlara ulaştığını söylemek güçtür.
Oğuz, Kıpçak, Karluk, Yağma, Çiğil ve Uygur gibi Türk boyları X. XI. ve XII.
yüzyıllarda yurt tutma ve yaşama biçimlerinin şekillenmesi bakımdan Türkistan ve
Avrasya’da yeni siyasi yapıların içinde yer almaya başlamışlardır. Çengiz Devleti’ne
kadar süren bu dönemde Yağma Türklerinden olduğu öne sürülen Buğra
Karahanlılar Hanedanı  Kaşgar ve civarında güçlü bir devlet kurmuşlardır.
Bazir oğlu Abdülkerim Satuk’un Müslüman olması, Kaşgar’ı amcası Oğulçak
Kadır Han (Harun Buğra Han)’dan alışı ve Buğra Han unvanıyla tahta çıkışı.

ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN DESTANI.    Prof. Dr. İsa ÖZKAN Gazi Üniversitesi


ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN DESTANI

Hazret-i Muhammed Burak sırtında,
Miraca çıkarken gökler katında

Her katta bir peygamberle tanıştı  
Selam verip selam alıp konuştu.

Birini “Bu kim?” diye sordu Resul,
Cebrail; “Peygamber değildir bu kul.

“Sizden üç asır sonra edip zuhur,
Dünyaya inecek olan bir ruhtur.

Türkistan da dininizi yayacak
Satuk Buğra Han adın alacak.”

Miraçtan döndükten sonra her gün
İslam’ı Türk illerine yayması içün,

Gelecek bu Ruha dua eyledi
Sahabeler onu görmek diledi

Muhammed’in dua ettiği gündü,
Bir anda silahlı kırk atlı göründü.

Başlarında Türk başlıkları bulunan
Arkadaşlarıyla Satuk Buğra han

Selam verip hızla uzaklaştılar,
Belli ki bu işte nice sırlar var.

Üç asırlık vakitin zamanı doldu,
Bezir Buğra Kara Han’ın oğlu oldu.

Doğduğunda kıştı, hemen yaz oldu,
Bahçeler, çayırlar çiçekle doldu.

Falcılar bu çocuk yaşarsa eğer,
Büyüyüp Müslüman olur dediler.

Öldürülsün diye hüküm koydular,
Babası dahi bu hükme uydular.

Satuk Buğra Han’ın annesi buna
Karşı gelip sahip çıktı oğluna

Müslüman olursa öldürürsünüz
Gereğini o vakit görürsünüz.

On iki yaşında Satuk Buğra Han
Hoşlanırdı artık ava çıkmaktan

Avda oldukları sırada bir an,
Önlerinden kalkıp kaçtı bir tavşan

Kaçan bu tavşanın ardına düştü
Arkadaşlarından çok uzaklaştı

Kaçan tavşan bir ara durdu,
İhtiyar bir insan şekline girdi.

Bu yaşlı âdemin yanına vardı,
Huzurunda edeple boynunu burdu

Hikmetli sözlerle konuştu O pir,
İslam’ı anlattı Buğra’ya bir bir.

Anlar ki bunları ona söyleyen  
Hızır’dı İslam’ı tebliğ eyleyen.

İslam’a girince Satuk Buğra Han
Kaşgar Han’ı olan amucasından

İslam’a girmesini diledi,
O reddedip Müslüman olmam dedi.


Satuk Buğra Han’ın işaretiyle,
Toprak yarıldı bütün dehşetiyle,

Hükümdar toprağa gömülü verdi,
Ahali bu hali hep birden gördü.

Satuk Buğra Han hükümdar oldu,
Devlet idaresini eline aldı.

Onun zamanında tüm Türkî iller                    
Müslüman olmayı kabul ettiler.

Ömrünü İslam’ı yaymak adına,
Sarf etmeyi görev kıldı zatına.

Sahip imiş bir acayip kılnca,
Denir ki; düşmana uzatılınca,

O kılınç kırk adım birden uzarmış,
Savaşta etrafına ateş saçarmış.

Doksan altı yaşında Kaşgar’a dönmüş,
Hak emri yetişmiş, burada ölmüş


İbrahim Sağır


 

1.   Posted by arslan53
2017-01-26 19:11

İslam tarihini bilmek hepimizin milli vazifesidir hele İslam'a en büyük hizmeti yapan Türk kavmini bilmek apayrı bir görev kabilindedir