Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Kültür Sanat » ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(Yeni Çıktı)
Başlık: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(Yeni Çıktı)
Yazar: admin
Tarih: 2017-07-09 15:15
Yorumlar: (1)
Rated 2.92/5 (58.46%) (13 Votes)

Türk Dünya Edebiyatında yüzlerce şair öldürülmüştür.Bu kitap da Dünyanın bir çok ülkesinde öldürülmüş şairleri bulacaksınız. Egemen güçlere bayrak açan şairlerden tutun da sevgilisi tarafından veya arkadaşı tarafından öldürülen, idam edilen, zehirlenen,şehit düşen bütün şairlerin öyküleriyle günümüze yapılan göndermeleri bulacağınız sahasında tek kitaptır.

Kitap iki cilt olup birinci cilt 448 sayfa ikinci cilt 352 sayfadan meydana gelmektedir.

https://www.edebiyat.biz/oldurulen-sairler-2-cilt-takim-t…
linkinden kitabın tanesini 7.500 tl'ye iki cildini birden 15.-Tl ye hem de taksitle almak mümkündür.

ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER KİTABI
CİLT: 1' de neler var?

Boğularak Öldürülen Şairler
1-Nef’i
2- Şehzade Korkut
3-Şehzade Mustafa
4-Sarı Memi
5-Genç Osman
6-III.Selim
7-Halet Efendi(Kırım)
8-Ahizade Hüseyin

Zehirlenerek Öldürülen Şairler
1-Çıldırlı Aşık Şenlik
2-Cem Sultan
3-Piri Mehmet Paşa
4-Sa’yi
5-Ta’ib
6-Şakir
7-Sürurî
8-Aşık Ferki (Prizren)

Yakılarak Öldürülen Şairler
1-Nesimi Çimen
2-Metin Altıok
3-Behçet Aysan
4-Uğur Kaynar
5-Muhlis Akarsu
6-Hasret Gültekin
7-Erdal Ayrancı
8-Halim Efendi
9-Macuncuzade

İdam Edilerek Öldürülen Şairler
1-Kadı Burhanettin
2-Pirsultan Abdal
3-Figânî
4-Hayatî
5-Kemal Ümmî
6-Sarı Lütfi
7-Halimî
8-Bahir
9-İzzet Bey
10-Talip
11-Hacı Galip Efendi
12-Antepli Nuri Paşa
13-Temennâyî
14-Bosnalı Ledünnî

Kurşunlanarak Öldürülen Şairler
1-İsmail Gerçeksöz
2-Kemal Fedai Coşkuner
3-Sabahattin Ali
4-Şevkî (Prizren)
5-Esat
6-Hamidî
7-Ramiz Paşa
8-Ferrî (Filibe)
9-Şemimî
10-M.Subhi Çelebi
11-Raşid Paşa

Yolu Kesilerek veya Eşkiyalar tarafından öldürülen
Şairler
1-Hamidli Şaban
2-Nikâbî
3-Bahrî
4-Duhanî
5-Ümmî
6-Bûlendî
7-Müştak Baba

Savaşta Şehid Düşen Şairler
1-Kağızmanlı Hıfzı
2-Durak
3-Şükrü
4-Mehmet Rıfat Bey
5-Vuslâtî
6-Misalî(Gül Baba)
7-Gavrî
8-Germiyanlı Cenanî
9-Sultan Ahmed
10-Bezmî
11-Abî
12-Haylî
13-Pervanezade Hüseyin Çelebi
14-Derviş Paşa (Bosna)
15-Fedâyî
16-Saadet Giray (Kırım)
17-Koca Osman Feraği
18-Muallim Memduh
19-Şehid Damat Ali Paşa

Hakkında Ferman Yayınlanarak Padişahlar Tarafından
Öldürülen Şairler
1-Cafer Çelebi
2-Pertev Paşa
3-Aklî (Makedonya)
4-Râif (Bağdat)
5-Ratip
6-Tayyar Paşa
7-Şeyhülislâm Mesud
8-Mantıkî (Şam)
9-Koroğlu
10-Cihanî
11-Nihanî
12-Şehzade Bayezid
13-Adnî(Mahmud Paşa)
14-Arslan Paşa

Hakkında Fetva Verilerek Öldürülen Şairler
1-İsmail Maşukî
2-Vecdî
3-Ruh’i
4-Aşkî

Bıçaklanarak Öldürülen Şairler
1-Refîa
2-Tatar Lütfî (Kırım)

Kadın Yüzünden veya Kadın Tarafından Öldürülen
Şairler
1-Helâkî
2-Yusuf-i Sânî

Yeniçeriler Tarafından Öldürülen Şairler
1-Nişancı Mehmed Paşa
2-Tahsin Efendi
3-Hafız Ahmed Paşa

Linç Edilerek Öldürülen Şair
1-Ali Kemal

Oruç Yediği İçin Öldürülen Şair
1-Kul Şükrü

Dostluğu Uğruna Denize Atılarak Öldürülen Şair
1-Sadi

İsyân ve Kargaşada Öldürülen Şairler

1-Selman (Rumeli)
2-Arifi Gazi Giray Han (Kırım)

Valilik Görevinden Dolayı Öldürülen Şair
1-Gazi (Kahire)

Sır Kâtibi Oldukları İçin Öldürülen Şair
1-Nısfet
2-Fennî(Halep-Irak)

Malına-Mülküne-Parasına Tamah edildiği İçin Öldürülen
Şairler
1-Feyzî
2-Seyyah Dede

Belirsiz Kişilerce Öldürülen, Evinde Ölü Olarak Bulunan
Şairler
1-Tekirdağlı Subhî

Diğer Sebeplerle Öldürülen Şairler
1-Mehmet Fikrî(Bulgaristan )
2-Recep Küpçü(Bulgaristan )
3-Hüseyin Kâmi Bey (Dağıstan)
4-Aşık Ali Rahmanî(PKK’nın Katlettiği Şairimiz)

**********************

ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER KİTABI
CİLT: 2' de neler var?

Vurularak veya kurşuna dizilerek Öldürülen Şailer
1-İnnokenti Annenski (Rus)
2-Aleksey Gastev(Rus)
3-Nikolay Stepanoviç Gumilyov(Rus)
4-Ja Vier Heraud (Peru)
5-Boris Kornilov (Rus)
6-Federico Garcia Lorca(İspanyoll)
7-Ruslan Ahtahanov(Çeçen)

Savaşta Öldürülen Şairler
1-Vsevolod Bagritski (Rus)
2-Hristo Botev (Bulgar)
3-Dimço Debelyanov(Bulgar)
4-Che Guevara (Küba)
5-Thomas Earnest Hulme (İngiliz)
6-Jose Marti ( Küba)
7-Wilfred Owen (İngiliz)
8-Sandor Petöfi ( Macar)
9-İsaac Rosenberg (İngiliz)
10-Boris Smolonski (Ukrayna)
11-Edward Thomas ( İngiliz)

Düelloda Öldürülen Şairler
1-Mihail Yuryeviç Lermontiv (Rus)
2-Aleksandr Puşkin (Rus)

Terör Kurbanı Olan veya Nazilerce vb.Rejime Karşı
Çıktığı için Öldürülen Şairler
1-Geo Milev (Bulgar)
2-Miklos Radnoti (Macar)
3-Gyorgy Sarközi (Macar)
4-Fernando Gordillo Servantes (Nikaragua)
5-Haşim Şabani (İran)

Dövüldükten Sonra Araba İle Ezilen Şair
1-Pier Paolo Pasolini (İtalyan)

Şair Kız Arkadaşı Tarafından Boğularak Öldürülen Şair
1-Nikolay Rubtsov (Rus)

İdam Edilerek Öldürülen Şair
1-Nikolay Vaptsarov (Bulgar)

Etkinliklerde Bulunduğu İçin Öldürülen Şair
1-Ven Yiduo (Wen i-To)(Çin)

Fırında Yakılarak Öldürülen Şair
1-Hristo Yasenov (Bulgar)

İslâmiyetin İlk Yıllarında Öldürülen Şairler
1-Huveyris b. Nukayz
2-Esma binti Mervan
3-Ebû Afek (Yahudi)
4-İbnu'l-Eşref (Yahudi)
5-Ebu Azze

Zehirli Elbiseyle Öldürülen Şair
1-İmr’ül Kays (Arap)

İşid Terör Örgütünce Öldürülen Şair
1-Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)

Şia tarafından Öldürülen Şair
1-Ahmet Nuaymi (Irak)

Kaçırıldıktan Sonra Öldürülen Şair
1-Casim Muhammet Faraç (Türkmeneli)

Şehid Olduktan Sonra Şair Olduğu Ortaya çıkan Polis
Müdürü
1-Beyazıt Çeken)

Şehid Olacağını Hisseden Şair
1-Süleyman Uluçamgil (Kıbrıs)

Diğer Öldürülen Şairler
1-Abid b. Abraş
2-Şakerim Kudayberdiev
3-İbnü’s Sikkît
4-İbnü’l-Mu‘tez
5-İbnü’l-Mukaffa
6-İbnü’l-Gurbâlî
7-İbnü'l Faradî
8-İbnü'd Demâmînî
9-İbn Zümrek
10-İbn Vehbûn
11-Kemâleddîn-i İsfahânî
12-Kemâleddîn-i Hârizmî
13-Kays b. Hatîm
14-Katarî b. Fücâe
15-İbn Hânî
16-Ebû Yahyâ İbn Âsım
17-Kâmrân Mirza
18-Mervân b. Ebû Hafsa
19-Kâ‘b b. Ma‘dân
20-Şahid-i Sânî
21-Sabit bin Kays
22- Tarzî Mehmed Efendi
23-Şeybânî Han
24-Francis Villon(Fransız)
25-El Libi
26- Kofi Awoonor(Gana)
27-Bahreynli şair Ayat el Girmezi

Bölüm-III

Öldürülen Azerbaycanlı Şairler
1-Ahmet Cevat
2-Mikayıl Müşfik
3-Hacı Kerim Sanılı
4-Salman Mümtaz
5-Gafur (Qantəmir)
6-Ahmedov Əliabbas (Müznib)
7-Emin Abid
8-Şahbazi Tagi Simurg
9-Ümmügülsüm
10-Hüseyin Câvid
11-Vedâdî
12-Vâkıf
13-Abbas Beğ
14-Nesimi
15-Ali Razi Samçızade
16-Axund Mir Mehmed Kerimağa
17-Almas İldırım
18-Çobanzade Bekir Vahapoğlu
19-İsmail Kâtip
20-İbrahim Ali Settar
21-Ekberov Murat Derviş
22-İsmailzade Cafer
23-Ulvi Bünyadzade
24-Haşimi
25-Lâtif-i Erdebilî
26-Ağa Hüseyn Resulzade
27-Böyükağa Talıblı

1.   Posted by Refika Doğan
2017-07-14 02:56

Hayırlı olsun hocam, nice kitaplara...