Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Kültür Sanat » Denizli Yâren Şiir Yarışması
Başlık: Denizli Yâren Şiir Yarışması
Yazar: Mustafa Ceylan
Tarih: 2015-09-22 11:01
Yorumlar: (3)
Rated 3.23/5 (64.62%) (13 Votes)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YÂREN ŞİİR YARIŞMASI

 

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 
YÂREN ŞİİR YARIŞMASI
Türk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak, genç şairleri yeni eserler üretmeye teşvik etmek ve ülkenin isim yapmış şairlerini bir araya toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması adıyla düzenlenmiştir.
 
 
Bu düzenleme Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması Özel Şartnamesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.Her yıl ünlü bir şair adına düzenleyeceğimiz şiir etkinliğimizin ilk konuğu hece şiirin yaşayan efsanesi YAVUZ BÜLENT BAKİLER olacaktır…

 
 
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şiir Yarışması Şartnamesi
 
 
1 ) Yarışmaya: Yarışma seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve bunların birinci ve ikinci derecede yakınları dışındaki 18 yaş üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilir
 
2 )  Şiirler, anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması ve ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.
 
3 )   Şiirler Türkiye Türkçesi’yle imlâ kurallarına uyularak yazılacaktır ve şiirlerin ölçüsü hece veya aruz olmak zorundadır. Bu vezinlerde yazılmayan şiirler yarışma dışı kalacaktır.
 
4 )  Şiirler Times New Roman karakteri ve 14 punto ile yazılacak ve en fazla A4 kağıdı büyüklüğünde olacaktır. Bilgisayar çıktısı alınacaktır.
 
5 )  Şiirler hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacaktır.
 
6 )  Yarışmaya her şair sadece 1 ( bir) eserle katılabilecektir.
 
7 ) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacaktır. Yarışmaya katılan eser sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması için gönderdiği eseri yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
 
8 )  Para ödülleri direkt olarak hak sahibine elden teslim veya şahsına ait hesap numarasına havale edilir. Dereceye giren yarışmacıların Final gecesine katılımları zorunludur.
 
9 ) Yarışmaya gönderilen şiirler telif  ücreti ödenmeden ileri bir tarihte Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılabilir. Yerel ve ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma,  yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.
 
10 ) Denizli Büyükşehir Belediyesi yarışmaya gönderilen ve kazanamayan hiçbir dosyayı geri göndermek veya iade etmekle yükümlü değildir.
 
11 )  Şairler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şairler Şöleni ve Yâren Şiir Yarışması Şartnamesi’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgesini başvuru zarfıyla birlikte göndermekle yükümlüdürler. İçerisinde ( EK-1) belgesi olmayan başvurular yarışma dışı kalacaktır…
 
ESER TESLİMİ
 
1 ) Eser üzerinde şairin adı olmayacak yalnızca rumuz yazılacaktır.
 
2 ) Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en az dört, en çok yedi harften oluşan rumuz bulunacaktır.
 
3 ) Eser sahibinin bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki (EK-1) belgesi eksiksiz doldurulacak ve imzalı olarak bulunacaktır.
 
4 )   Eser sahipleri( EK-1 ) formundaki bilgileri eksizsiz doldurarak, üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları küçük kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarfın üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.) 
 
5 ) Eser sahipleri şiirin çıktısını koydukları üzerinde rumuz yazılı büyük zarfın içine, kimlik bilgilerini içeren üzerinde yine rumuz yazılı(EK-1)belgesinin olduğu küçük zarfı koyarak şartnamede belirtilen adrese taahhütlü veya kargo ile göndereceklerdir. 
 
6 ) Herhangi bir şekilde, şiirler üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki belirtilen maddelere aykırılık söz konusu ise bu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
 
7)    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı her hangi bir sebepten dolayı yarışmayı tek taraflı iptal edebilir, bu nedenle yarışmacılara karşı yükümlülüğü yoktur. Tüm katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. 
 
8 ) Eserler en geç 30 Ekim 2015 Cuma mesai saati bitimine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması bürosuna ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmelerden eser sahibi sorumludur.
 
 
ÖDÜLLER
 
Birinci……………… : 3.000 ( üç bin) TL
 
İkinci ………………. : 2.000 ( iki bin) TL
 
Üçüncü ……………... : 1.000 (  bin ) TL
 
Birinci Mansiyon           : 500 ( Beş yüz ) TL
 
İkinci Mansiyon     : 500( Beş yüz ) TL
 
Üçüncü Mansiyon  : 500( Beş yüz ) TL
 
 
FİNAL
 
         Ödül töreni – jüri ve halk huzurunda Gala Gecesi- Denizli’de belirlenen yer ve saatte, jüri üyeleriyle, çeşitli ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla yapılır. Ödül-mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bir sunumla etkinlik sona erer.
 
 
ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
 
Tarih: 28 KASIM 2015
 
Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
 
Saat: 19.00
 
 
ESERLERİN ULAŞIM BİLGİLERİ
 
Huriye YÜCELİŞ
 
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
Adres: Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Merkezefendi  /DENİZLİ
 
Tel: (0258) 280 20 20  (Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı)
 
 
JÜRİ ÜYELERİ
 
Arzu Subakan KABUKÇU
 
İlter YEŞİLAY
 
Mehmet Nuri PARMAKSIZ
 
Nedim SAATCİOĞLU
 
Nurullah GENÇ
 
Semih SERGEN
 
Şerif KUTLUDAĞ
 
Yavuz Bülent BAKİLER  ( Onur Konuğu )
 
 
NOT:
 
Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin şiir kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu yetkilidir.
 
 
EK-1
 
Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya göndermiş olduğum eseriminyarışmadan çıkarılacağını ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
 
 
Göndermiş olduğum eserimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde kitap haline getirilmesi, bestelenmesi halinde klip, Audi, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının Denizli Büyükşehir Belediyesi Yâren Şiir Yarışması öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara ait olduğunu beyan ediyorum
 
 Şair / ya da Yasal Varisi…./…./ 2015
 
 T.C. No                       : …………………………………………………………………… …………
 
Adı Soyadı                  : …………………………………………………………………… …………
 
Rumuzu                      : …………………………………………………………………… …………
 
Adresi                         : …………………………………………………………………… …………
 
…………………………………………………………………… …………………
 
Tel No                         : …………………………………………………………………… …………
 
E-Posta                        : …………………………………………………………………… …………
 
İmzası                         : …………………………………………………………………… …………

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Faks

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

E-Posta

:

ilesam@ilesam.org.tr

1.   Posted by Şükran Günay
2015-10-03 17:00

Teşekkür ederim Değerli kardeşim Ceylan.

Demek ki, birileri bilerek bir şeyler yaptı...

 

Çok teşekkür ederim.

Sonsuz sevgim ve saygımla.

 

2.   Posted by Mustafa Ceylan
2015-10-01 01:30

Şükran Hocam;
Duyurumuzda yer alan YARIŞMA ve ETKİNLİK İPTAL edilmemiş,

İşte facedeki linki : https://www.facebook.com/events/1719174864976953/

AYRICA;

http://www.denizli.bel.tr/userfiles/file/Yarensiirleryarismasi.pdf

LİNKLERİNE BAKILABİLİR.

Bu etkinliği organize eden ARZU SUBAKANKABUKÇU kardeşime de sordum, İPTAL EDİLMEDİĞİNİ ve yapılacağını belirttiler. Linklere tıklayarak etkinliğe ulaşılabilir.

Selamlar, saygılar...
 

3.   Posted by Şükran Günay
2015-09-29 14:23

Kardeşim,

Bu yarışma iptal edildi diye bildiri geldi bana.

Sayfadan kaldırsan iyi olur.

Sonsuz saygı ve selamlar ve başarılar dileğimle.

 

Şükran GÜNAY